translator
 
Bestsellery
Bestsellery
Dywan shaggy Dream turkusowy
Dywan shaggy Dream turkusowy
59,00 zł
Dywan Shaggy Life szary
Dywan Shaggy Life szary
89,00 zł
Dywan shaggy Dream kremowy
Dywan shaggy Dream kremowy
59,00 zł
Sztuczna trawa Gabriele
Sztuczna trawa Gabriele
89,99 zł
Dywan Canvas marokański szary
Dywan Canvas marokański szary
89,00 zł
Dywan shaggy Dream fioletowy
Dywan shaggy Dream fioletowy
59,00 zł
Dywan shaggy  Brązowy 60 cm x 110 cm
Dywan shaggy Brązowy 60 cm x 110 cm
49,00 zł
szt.
Dywan Toscana Koronka szary
Dywan Toscana Koronka szary
133,00 zł

Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności

Nasza Polityka Prywatności została przygotowana w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów oraz w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości obsługi.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych:

·       z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

·       jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Na stronie internetowej Sklepu www.dywanowo.pl stosowany jest mechanizm plików „cookies” (tzw. "ciasteczka") stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz  unikalny numer. Pliki „cookies” pozwalają na poprawne działanie strony internetowej, nie niszczą ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta, a także zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Każdy Klient ma możliwość wyłączenia plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, jednak może to spowodować utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu. Zaakceptowania obsługi „cookies”, pozwoli Klientowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez nasz Sklep Internetowy.

Co nasi Klienci powinni wiedzieć o plikach cookies?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

  • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
  • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisie Sklepu;
  • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
  • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
  • domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
  • na podstawie zachowań Klientów na odwiedzanej stronie internetowej przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Klienta.

W czym pliki "cookies" pomagają Administratorowi strony internetowej?

Akceptacja przez Klienta "cookies" podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, pozwoli na identyfikację Klienta po zalogowaniu w Sklepie, dzięki temu klient nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu i hasła. "Ciasteczka" pozwalają na zapamiętanie danych używanych przez Klienta podczas logowania się do Sklepu oraz danych teleadresowych wprowadzanych do formularzy, m.in.formularza zamówień.

Analiza stworzonych w ten sposób statystyk pozwoli nam optymalnie dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań naszych Klientów.

Twoje dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta na stronie www.dywanowo.pl jest OAZA BIS Sp.z o.o.  z siedzibą przy ul.1 Maja 37A 87-200  Wąbrzeźno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710681 ; NIP:8781802861, REGON 369045710, adres do korespondencji, w tym składania reklamacji:    ul.1 Maja 37A 87-200 Wąbrzeźno, adres poczty elektronicznej shop@dywanowo.pl  numer telefonu + 48 578 919 415

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zamówień składanych na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego (Umowa Sprzedaży), jak również w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Produktu).

Zakres danych osobowych podawanych przez klienta to: imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Ponadto w przypadku Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP Klienta.

Administrator udostępnia dane osobowe Klienta firmie kurierskiej, z którą współpracuje w zakresie dostawy zamówionych Produktów do Klienta.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski

Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania może spowodować brak możliwości złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

Dane osobowe każdego Klienta gromadzone w witrynie internetowej Administratora są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień, w tym dostawy zamówionych Produktów oraz w celach finansowych tzn.wystawienia faktury lub rachunku.

Dane osobowe Klientów są chronione przed dostępem osób trzecich.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych w Sklepie Internetowym oraz do ich korekty, a także ma prawo zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych Klient wysyła do Administratora:

  • pisemnie na adres:  OAZA BIS Sp.z o.o., ul. 1 Maja 37A, 87-200 Wąbrzeźno
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na dres: dywanowo@prokonto.pl

 

1. Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

· świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

· obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

· w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl