Darmowa dostawa: Zrób u nas zakupy za minimum 300zł (bez ograniczeń ilości, wagi czy rozmiaru), wybierz GLS za 0zł i ciesz się nowym dywanem! 

Przy pierwszym zamówieniu możesz otrzymać 5% rabatu! Rabat zostanie przyznany podczas składania pierwszego zamówienia, każdemu klientowi który zarejestruje się w sklepie.

translator
 

Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności

Nasza Polityka Prywatności została przygotowana w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów oraz w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości obsługi.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych:

·       z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

·       jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Na stronie internetowej Sklepu www.dywanowo.pl stosowany jest mechanizm plików „cookies” (tzw. "ciasteczka") stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz  unikalny numer. Pliki „cookies” pozwalają na poprawne działanie strony internetowej, nie niszczą ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta, a także zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Każdy Klient ma możliwość wyłączenia plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, jednak może to spowodować utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu. Zaakceptowania obsługi „cookies”, pozwoli Klientowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez nasz Sklep Internetowy.

Co nasi Klienci powinni wiedzieć o plikach cookies?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

  • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
  • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisie Sklepu;
  • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
  • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
  • domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
  • na podstawie zachowań Klientów na odwiedzanej stronie internetowej przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Klienta.
  • Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski (https://holding.wp.pl/poufnosc).W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu.

W czym pliki "cookies" pomagają Administratorowi strony internetowej?

Akceptacja przez Klienta "cookies" podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, pozwoli na identyfikację Klienta po zalogowaniu w Sklepie, dzięki temu klient nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu i hasła. "Ciasteczka" pozwalają na zapamiętanie danych używanych przez Klienta podczas logowania się do Sklepu oraz danych teleadresowych wprowadzanych do formularzy, m.in.formularza zamówień.

Analiza stworzonych w ten sposób statystyk pozwoli nam optymalnie dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań naszych Klientów.

Twoje dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta na stronie www.dywanowo.pl jest OAZA BIS Sp.z o.o.  z siedzibą przy ul.1 Maja 37A 87-200  Wąbrzeźno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710681 ; NIP:8781802861, REGON 369045710, adres do korespondencji, w tym składania reklamacji:    ul.1 Maja 37A 87-200 Wąbrzeźno, adres poczty elektronicznej shop@dywanowo.pl  numer telefonu + 48 732 220 231 / 578 919 415

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zamówień składanych na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego (Umowa Sprzedaży), jak również w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Produktu).

Zakres danych osobowych podawanych przez klienta to: imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Ponadto w przypadku Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP Klienta.

Administrator udostępnia dane osobowe Klienta firmie kurierskiej, z którą współpracuje w zakresie dostawy zamówionych Produktów do Klienta.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski

Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania może spowodować brak możliwości złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

Dane osobowe każdego Klienta gromadzone w witrynie internetowej Administratora są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień, w tym dostawy zamówionych Produktów oraz w celach finansowych tzn.wystawienia faktury lub rachunku.

Dane osobowe Klientów są chronione przed dostępem osób trzecich.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych w Sklepie Internetowym oraz do ich korekty, a także ma prawo zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych Klient wysyła do Administratora:

  • pisemnie na adres:  OAZA BIS Sp.z o.o., ul. 1 Maja 37A, 87-200 Wąbrzeźno
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na dres: dywanowo@prokonto.pl

 

1. Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

· świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

· obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

· w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium