Darmowa dostawa: Zrób u nas zakupy za minimum 300zł (bez ograniczeń ilości, wagi czy rozmiaru), wybierz GLS za 0zł i ciesz się nowym dywanem! 

Przy pierwszym zamówieniu możesz otrzymać 5% rabatu! Rabat zostanie przyznany podczas składania pierwszego zamówienia, każdemu klientowi który zarejestruje się w sklepie.

translator
 

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca względem Klienta ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat licząc od daty otrzymania Produktu. W przypadku reklamacji zamówionych Produktów należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem: OAZA BIS Sp.z o.o. ul. 1 Maja 37 A 87-200 Wąbrzeźno lub pod adresem poczty elektronicznej shop@dywanowo.pl
 3. Zgłaszając reklamację należy podać:
  - imię i nazwisko zamawiającego
  - nr zamówienia (znajdujący się na potwierdzeniu)
  - nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury)
  - opis przedmiotu reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania pisma reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Jeżeli jednak doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wiąże się z poniesieniem nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wówczas Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 7. W przypadku, gdy Klient realizuje swe prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne, jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres i koszt Sprzedawcy.
 8. Klient traci prawa do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od czasu wydania Towaru Klientowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 9. Wskazane jest, aby do reklamowanego Towaru Klient dołączył dowód zakupu lub jego kopie, gdyż ułatwi to rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 10. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania Klientowi produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz Dostawcę . W przypadku, gdy Klient sam wybrał Dostawcę, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, wówczas ryzyko to ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od Umowy i zwroty

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pomocą:
  1. formularza odstąpienia od Umowy dostępnego w pliku
  2. złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Sprzedawcy OAZA BIS Sp.z o.o. ul.1 Maja 37A 87-200 Wąbrzeźno) albo w formie elektronicznej (przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: shop@dywanowo.pl)
 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi.
 5. Klient jest zobowiązany zwrócić Towar niezwłocznie wraz dowodem jego zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT), jednak w terminie nieprzekraczającym 14 dni począwszy od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Sprzedawca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wraz z dowodem zakupu towaru (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT) zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Przy odstąpieniu od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Nie podlegają zwrotowi towary, które zostały przez sprzedawcę przygotowane na indywidualne zamówienie kupującego (np. Towary cięte, obszywane itp.). Towary takie otrzymują właściwości określone przez Kupującego lub są ściśle związane z jego osobą. Zamówienia dotyczące tych towarów posiadają status specjalnych. Powyższe nie uchybia przepisom o prawie do reklamacji towarów wadliwych.
 11. Produkty z kategorii sztuczne trawy są przygotowywane i docinane na indywidualne zamówienie kupującego, z tego też powodu nie podlegają zwrotowi.

 

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium